Türkiye’de 2015 Yılı İtibariyle Yaşam Endeksi Açısından İllerin Değerlendirmesi – Burcu Türkcan


Uluslar, farklı sosyal, iktisadi ve ticari politikalara, farklı eğitimsel ve yasal sistemlere, ve farklı ekonomik geçmişlere sahiplerdir. Tüm bunların sonucunda ise ülkeler farklı fiziki ve beşeri sermaye donanımlarına sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla makro ölçekteki bölgelerin birbirlerinden farklı ortalama kişi başına gelir düzeylerine sahip olmaları şaşırtıcı değildir. Öte yandan belli bir ülke içerisinde politikalar, kurumlar ve tarih ülkenin bütünü için ortaktır. Dolayısıyla mantıksal olarak bakıldığında bir ülke içerisindeki bölgelerin kişi başı gelir düzeylerinin benzer olması gerektiği düşünülebilir. Fakat ortaya çıkan durum bu olmamaktadır. Dahası bölgeler arası farklılıklar genellikle on yıllar hatta nesiller boyunca devam edebilmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 68
Sayfa Aralığı: 34 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın