Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Ve Kalkınma Ajansları – Ertuğrul Deliktaş


Türkiye’de bölgesel kalkınma farklılıklarına kısaca bir göz atmanın ve bu farklılıkları azaltmada ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamada “Kalkınma Ajanslarının” beklenen rolleri üzerinde durmanın yararlı olacağını düşünmekteyim. Bölgesel kalkınma farklılıkları ülkelerin üstesinden gelmek zorunda oldukları önemli konulardan birisidir. Türkiye bölgesel kalkınma farklıklarını gidermede özellikle 1960’lı yıllardan bu tarafa önemli çabalar ortaya koymuştur. Ancak, bugün gelinen noktada hala bölgesel kalkınma farklıkları devam etmekte ve hatta azalma yerine artmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 56 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın