Türkiye’de Büyümeye, Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ve Dağılım Açısından Bir Bakış – Temel Taşkın


Küresel krizin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin gelir dağılımı üzerinde belirgin olumsuz etkileri olmuştur. Üstelik krizden çıkış sürecinde de bu bozulma genel olarak kayda değer bir iyileşme göstermemiştir (OECD 2013). Uzun zamandır küresel olarak artış eğiliminde olan gelir dağılımı bozukluğu üzerine bir de krizin olumsuz etkileri eklenince “kapsayıcı büyüme” son zamanlarda önemli bir tartışma konusu olmuştur. Son birkaç yıldır başta kapsayıcı büyümenin tanımı ve ölçümü olmak üzere, büyüme stratejileri, kapsayıcı ve gelir dağılımını iyileştirici sosyal politikalar, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcılık arasındaki ilişki gibi birçok konu ekonomik büyüme bağlamında akademisyenler ve politika yapıcılar arasında cevap aranan önemli sorular arasındadır. Dikkat çekici bir gelişme de yapısal konulara odaklanan Dünya Bankası ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası kurumlar dışında ilgi alanı genelde uluslararası sermaye akımları olan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da kapsayıcı büyümeyi gündemine almış olmasıdır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 44
Sayfa Aralığı: 27 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın