Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Eğitim – Veysel Karagöl


İktisat bilimine önemli katkıları bulunan İngiliz Politik İktisatçı David Ricardo’nun 9 Ekim 1820’de başka bir İngiliz Politik İktisatçı olan Thomas Robert Malthus’a yazdığı mektubu, Genel Teorisi’nde Keynes şu şekilde alıntılıyor (Keynes, 1937: 4): “Politik iktisat size göre, refahın nedenlerini ve niteliğini araştırır. Bana göre ise olması gereken, politik iktisadın, meydana gelecek bir refah artışının üretime katılanlar arasında nasıl bölüşüldüğünü araştırmasıdır. Her geçen gün ilkinin faydasız ve yanıltıcı, ikincisinin ise bilimin gerçek amacı olduğuna daha fazla inanmaktayım.” Ricardo’nun bu sözleri gelir dağılımının önemini açıkça vurgular nitelikte… Gelirin hane halkları arasındaki dağılımı ulusal refah açısından önemli bir etken konumundadır. Bu dağılımın şekli ise ekonomik ve siyasi istikrar, iktisadi büyüme, sağlık düzeyi, ortalama yaşam süresi ve yoksulluk gibi birçok değişkeni yakından ilgilendirir. Gelir dağılımında bir iyileşmenin (veya kötüleşmenin), bahsi geçen değişkenlere yansımasının da olumlu (olumsuz) olacağı aşikârdır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 85
Sayfa Aralığı: 65 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın