Türkiye’de Genç İşsizliği Sorununa Genel Bir Bakış – Bedriye Saraçoğlu


Bugün işsizlik, sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, artık gelişmiş ülkeler için de çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruna bulunabilecek çözümler için işsizliğin bir ülkedeki durumu, cinsiyet, yaş, bölgesel farklılık, eğitim durumları dikkate alınarak işgücü piyasaları incelenmelidir. İşsiz nüfus içerisinde gençlerin ve yüksek eğitimli olanların oranlarının yüksekliği dikkate değer boyutta ise, bu konunun analizi eğitim düzeyi düşük kesimlerdeki, örneğin tarım kesimindeki işsizlikten daha farklı boyutta yapılmalıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 18
Sayfa Aralığı: 30 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın