Türkiye’de Hizmetler İhracatının Yapısı – Nazire Nergiz Dinçer


Küçük ve açık bir ekonomi olarak tasvir edilen Türkiye ekonomisi, 1980’lerin başında ithal ikameci büyüme stratejisini terk etmiş ve ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yaptığı Gümrük Birliği Anlaşması’nın 1996 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, mal ihracatı önemli bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de son 30 yıllık ekonomik büyüme performansı incelendiğinde oldukça dalgalı bir seyir izlendiği görülmektedir. Ekonomide yaşanan bu iniş çıkışların, firmaları da oldukça fazla etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu dalgalanmalardan ihracatçı firmalar yerel firmalara göre daha az etkilenmektedir. Hatta ekonominin daralmasıyla birlikte özellikle iç dinamikler kaynaklı krizlerde, Türk lirası değer kaybetmekte, neticesinde ihracatçı firmalar bu durumu bir avantaja çevirmekte ve ekonomiyi sürükleyen lokomotifler haline gelmektedirler. Ayrıca heterojen firma modeli literatüründe yapılan analizler ihracatçı firmaların yerel firmalara göre daha verimli olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin verimliliğinin artmasında ihracatçı firmaların rolünün büyük olduğu kabul edilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 90
Sayfa Aralığı: 11 - 19

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın