Türkiye’de İktisadi Dönüşümlerin Sosyo-Kültürel Alanla Etkileşimi Üzerine Bir Deneme (1923-1999) I – Oğuzhan Altay


Osmanlı İmparatorluğu merkantil politikalarda olduğu gibi, sanayileşme ve liberalizmin doğuşu ve gelişiminde de merkez/merkezlerinden birisi olamamış ve hatta liberalizmi içselleştirmesi yılları almıştır. Üretim, teknoloji ve düşünsel alanlarda kendini gösteren yetersizlikler doğal olarak sermaye birikimi ve üretim ilişkilerinde gecikmelere yol açarken, bunların diğer toplumsal alanlar ile etkileşiminde de benzer süreçler yaşanmıştır. Rönesans ve reform hareketleri, teknolojik sıçrama ve ulaşım ağlarının genişlemesi gibi unsurlar, batı (Avrupa) kültürüne, toplumsal yaşamda bireyin özgürlüğü ile akıl ve bilime dayalı gelişen aydınlanma düşüncesiyle birlikte yeni bir çehre kazandıracaktır. Fransız ihtilalinin getirdiği özgürlük ve cumhuriyet talepleri ile ulus devletlerin doğuşu bu döneme rastlar. İktisadi ve siyasi anlamda karşılık bulan liberal düşünceler ve liberalizm, sanayileşmeyle birlikte nüfuz alanlarını genişleterek Büyük Britanya’dan Avrupa’ya, sonrasında da Amerika ile Osmanlı İmparatorluğuna yayılacak ve ülkeleri her yönüyle etkileyecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 38
Sayfa Aralığı: 61 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın