Türkiye’de İşsizlik Sarmalı: Büyüme İstihdam İlişkisi – Salih Barışık


Dünyanın en önemli uzun soluklu ekonomik sorunlarından biri işsizliktir. İşsizliği azaltmanın en bilindik çözümü de ekonomik büyümedir. İşsizlik ve büyüme arasındaki ilişki ekonominin önemli tartışma alanlarından birisidir. Türkiye ekonomisi iç ve dış kaynaklı etkenlerden dolayı son otuz yılda istikrarsız bir büyüme trendi yaşamasına rağmen, kişi başına gelir düzeyi ile orta üst gelir grubuna yükselen bir ülke konumuna gelmiştir. Büyümedeki istikrarsızlıklarla beraber yükselen işsizlik oranlarında kalıcı bir düşüş yaşanmamaktadır. İşsizlik oranlarındaki bu kalıcılık görüntüsü Okun Yasasının işlerliği ve işsizliğin kalıcılığının tartışılmasını gündemde tutmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 54
Sayfa Aralığı: 5 - 19

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Bir cevap yazın