Türkiye’de Kredi Büyümesi – Mahmut Kutlukaya


2007 yılında başlayarak dünya çapında çok sayıda ülkeyi etkileyen global finansal kriz sonrasında ülkelerin ekonomik aktivitelerindeki döngüselliğin (procyclicality) ciddi biçimde ele alınmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomilerin fazla ısındığı dönemlerde risk iştahındaki artışa paralel olarak bankaların kredi kullandırımlarında da önemli artışlar ortaya çıkmakta, ekonomik daralma dönemlerinde ise risk iştahındaki azalma ve bazı diğer faktörlerin de etkisiyle finansal kuruluşlarca sağlanan kredilerde ciddi düşüşler gözlemlenmekte ve bu durum da ekonomik daralmanın daha da keskinleşmesine neden olabilmektedir. Örneğin, global finansal krizin ortaya çıkış nedenleri incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süre oldukça düşük seviyede tutulan faiz oranları nedeniyle özellikle değişken faizli eşik-altı konut kredilerindeki patlamanın önemli bir faktör olduğu açıkça görülebilmektedir. Dolayısıyla bu gelişmeler finansal krizler ve kredi büyümesi ilişkisinin tekrar araştırmacıların/ politika yapıcıların/standart belirleyicilerin gündemine oturmasına neden olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 17
Sayfa Aralığı: 72 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın