Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş


Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse popüler iktisatın gündeminde giderek daha az yer bulur hale geldi. Kuşkusuz, bunda büyüme ve onunla bağlantılı sorunların gündemi işgal etmesinin rolü büyüktür. Bölüşüm esas itibariyle servet ve gelirin dağılımına ilişkin çok boyutlu ve netameli bir konudur. Çok çeşitli biçimlerde ele alınabilir: ülkelerarası, bireysel, sektörel, sınıfsal (fonksiyonel), bölgesel, cinsiyete göre, ilah. Bunlar bölüşüm deyince akla ilk gelen konular. Sorun çok boyutlu ve geniş kapsamlı olmakla birlikte, bu yazıda esas olarak Türkiye’de gelirin emek ve emek-dışı üretim faktörleri arasındaki sınıfsal (fonksiyonel) bölüşümünü ele almakla yetineceğiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 2
Sayfa Aralığı: 40 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın