Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçileri – Saniye Dedeoğlu


Küreselleşme ve yaşanma sıklığı, şiddeti ve etkisi gittikçe artan yoksulluk, yoksunluk, sosyal adaletsizlik göç hareketlerini dünya genelinde arttırırken, uluslararası işgücü göçü birçok ülkede işgücü piyasalarında göçmen emeğinin yaygın kullanımını ortaya çıkarmaktadır. Birçok sektörde yerli işçiler tarafından talep edilmeyen işler kapılarını göçmen işçilere açmaktadır. Özellikle tarımsal üretim göçmenler için popüler bir çalışma alanıdır. Hem kayıt dışı çalışma pratikleriyle kolay ve hızlı iş bulmaya olanak sağlamakta hem de kamu idaresi tarafından görülmesi ve tespit edilmesi zor bir alan olan belgesiz göçmenlere gizlenme imkânı tanımaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yayımladığı araştırma dünya genelinde 150 milyon göçmenin işgücü piyasasındaki mevcudiyetine ve bunların 16.7 milyon kişisinin tarım sektöründe çalıştığına işaret etmektedir (ILO 2016). Ayrıca, Avrupa Ekonomik Sahası (AES) ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde çoğunluğu mevsimlik işgücü ihtiyacını karşılayan dört milyonun üzerinde geçici işçi bulunduğu ve tahminlere göre bunların üçte ikisini ulusal ya da uluslararası göç sonucu gelen göçmen işçilerin oluşturduğu anlatılmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 19 - 22

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın