Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite Ve Eşitliğin Geliştirilmesi: Zorluklar Ve Seçenekler – Kadri Yamaç


Juan Diego Alonso, Maureen McLaughlin ve Işıl Oral’dan oluşan Dünya Bankası ekibi, Türkiye’nin temel eğitim çabalarıyla ilgili saptama ve politika önerileri geliştiren önemli bir belge hazırladılar: Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi: Zorluklar ve Seçenekler (Improving the Quality and Equity of Basic Education in Turkey: Challenges and Options). Sadece eğitimin resmi sorumlu ve görevlisi olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, kamuoyu nezdinde de önemsenmesi ve farkına varılması gerektiğini düşündüğümüz raporu, İktisat ve Toplum okurlarıyla kısaca paylaşmayı uygun görüyorum. Bu yazıda, altmış sayfalık raporun yönetici özetini kısaltarak ana başlıklarıyla aktaracağım. Raporun tamamı konuya ilgi duyacakları bekliyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 74 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın