Türkiye’de Tl Düzenli Bir Şekilde Değer Kaybetmek Zorundadır! – Cem Mehmet Baydur


Makroekonomi açısından birçok konu veya ekonomik değişken tek bir değişkene bağlanabilir. Büyümeden işsizliğe, kurlardan enflasyona kadar birçok değişken yatırım harcamaları veya birikim süreci ile ilişkilidir. Günümüz ekonomisi küresel bir ekonomidir. Firmalar, kapitalistler hem içeride hem de dışarıda yatırım yapmaktadır. Dolayısıyla bir ekonomide kurlardaki gelişmeleri anlamak istediğimizde net yatırım pozisyonuna bakmak gereklidir. Türkiye ekonomisinde net yatırım pozisyonu yabancılar lehine 400 milyar dolardır. Ortalama büyüme hızını %6 kabul edersek 24 milyar dolar eder. Bu 24 milyar doların bir kısmı içeriye, bir kısmı dışarıya yatırılacaktır. Dışarıya yatırılan kâr transferi adını verdiğimiz dilimde yatırımcı pozisyonundaki her türlü değişme kur denge fiyatını değiştirecektir. Kâr transferlerinin arttığı dönemlerde TL değer kaybetmeye mahkûmdur. TL’nin değer kaybı, gelir dağılımının içeridekiler aleyhine veya dışarıdakiler lehine bozulması bir açıdan zorunlu tasarruf ile, özellikle ücretlerin reel olarak düşmesi ile mümkündür. Burada reel ücretleri düşürmede anahtar rolü, kurlar oynar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 113 - 116

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın