Türkiye’de Uydu Teknolojilerinin Gelişimi Ve İktisadi Etkileri – Şenol Gülgönül


Uzay insanoğlu için yüzyıllar boyunca ulaşılması zor bir hedef olarak görülmüştür. Uydu teknolojileri, 20.yy’ın ikinci yarısında hız kazanan uzay yarışının önemli bir unsuru olarak gelişmeye başlamıştır. Dünya genelinde uydu üretimi ve fırlatıcı teknolojileri konusunda teknolojik gelişmişliği yakalamış ülkelerin diğer teknolojiler açısından da belirli bir ilerleme seviyesini yakaladığı görülmektedir. Uydu teknolojileri pek çok alt-sistemin birleşmesinden ve uyumlu şekilde çalışmasından oluşmaktadır. İleri teknoloji sistemlerin geliştirilmesi birçok alanda insan kaynağı ve bilgi istihdamını beraberinde getirerek ülkenin genel gelişmişlik ve iktisadi düzeyini belirlemektedir. Bu makalede uydu pazarının iktisadi etkileri ve ülkemizdeki uydu ve uzay teknolojilerinin gelişimi incelenmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 62
Sayfa Aralığı: 30 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın