Türkiye’de Yüksek Öğretim: Eğitimli İşsizler – Şiir Erkök Yılmaz

Türkiye son yıllarda yükseköğretimde okullaşma oranı açısından dünya lideri seçilmezse büyük bir haksızlık yaşanacak demektir. Nasıl olmasın ki? 2010-2019 yılları arasına 34 devlet, 33 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 67 üniversite sığdıran; her bir yıl için ortalama 3 devlet, 3 vakıf üniversitesinden söz ettiren; yalnız bölge ve il bazında değil, ilçe bazında üniversiteleşen; büyük şehirlerindeki üniversite sayısı bakımından parmak ısırtan; yükseköğretimde okullaşma oranını %30’lara çıkaran bir ülkeden söz etmekteyiz. Öyle ki üniversite çağına gelip de üniversite okumamış öğrenci bulmanın neredeyse olanaksız duruma gelmiş olduğu bir görüntü var ortada. O zaman nerede, nasıl bir sorundan söz edebiliriz? On yıl içinde bu hızlı yükselişi gözlemlemek için yıl ve il/ ilçe temelinde yükseköğretim kurumlarına bir göz atmamızda yarar var

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 4 - 11

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

9 Temmuz 1948’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1969’da bitirdi. 1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nde asistan olarak göreve başlayan Şiir Erkök, 1977 yılında iktisat doktoru, 1981 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır.

Bir cevap yazın