Türkiye’nin Dijitalleşme Politikaları: Fırsatlar, Tutarsızlıklar Ve Çözüm Önerileri – Gizem Yardımcı


Aralık 2019’dan beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Coronavirus Disaster 2019) salgını sadece dünya ekonomisinde değil; ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinden, bireylerin ruhsal ve ahlâki durumlarına kadar birçok alanda yapısal dönüşümün ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye’de de, resmi olarak ilk vakanın açıklandığı Mart ayından bu yana, bu küresel salgının etkilerini yaşamaktayız.1 Biz bu yazıda, COVID-19’un yol açtığı etkilerden biri üzerinde durmayı amaçlıyoruz: Artan dijitalleşme ve çevrimiçi iş süreçleri. Acaba Türkiye “dijital dönüşüm”e2 gerek yasal mevzuat gerekse teknik altyapı açısından hazır mı? Dijitalleşmenin ve çevrimiçi iş süreçlerinin ülke ekonomisine ve siyasetine sunduğu fırsatlar neler? Ortaya çıkan sorunlara ilişkin hangi önerilerde bulunabiliriz?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 114
Sayfa Aralığı: 65 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın