Türkiye’nin, İlgi Alanını Bir An Önce Para Politikasından Eğitim Politikasına Kaydırması Gerekiyor – Güven Sak


Türkiye’nin politika önceliklerinin belirlenmekte olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Önceliklerimizi doğru saptamalı ve artık bir an önce adım atmalıyız. Bu genişliği, doğrusu ya, dayanılmaz buluyorum. Bugün için tek bir hususun altını çizmek istiyorum: Yeni teknolojik devrim ile birlikte Türkiye’de büyüme ve istihdam arasındaki ilişki beklediğimizden daha hızlı gevşeyebilir. Neden? Memleketin eğitim sisteminin perişanlığı nedeniyle beşeri sermayenin yeni ortama intibak kabiliyeti düşük olduğu için elbette. Büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için Türkiye’nin önceliğini, eğitim politikasına doğru kaydırması gerekiyor. Yeni teknolojik devrim karşısında eğitim politikasının artan öneminden muradımın ne olduğunu açık bir biçimde de izah etmek isterim. İzah edeyim ki, Türkiye’de tartışma çerçevesini, “Faiz artışı büyümeyi yavaşlatır, istihdam bundan olumsuz etkilenir ve siyaset kaybeder.” biçimindeki fasit dairenin dışına çıkartalım. Büyümenin istihdamlısı var, istihdamsızı var. Türkiye, bir an önce eğitim politikalarını gözden geçirmezse yakında hepimizi rahatsız edecek bir istihdamsız büyüme sürecine girecek gibi duruyor. Böyle bir ortamda, Türkiye’de zaten yüksek olan çocuk yoksulluğu daha da artar. Yeni teknolojik devrim, memleketin gelir eşitsizliğini derinleştirebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 94
Sayfa Aralığı: 35 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın