Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı – Mahir Fisunoğlu


Son yıllarda kalkınma sadece geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de önem verdiği bir konu olmaya başlamıştır. Kalkınma düzeyinin sadece kişi başına düşen milli gelir göstergesine dayandırılmasıyla ülkeler arasında bir karşılaştırma yapabilme olanağı yakalanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 106 - 112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın