Türkiye’nin Metropol Bölgelerinde Yaratıcı Endüstriler: İzmir, İstanbul Ve Ankara Örnekleri – Burcu Türkcan


“Yaratıcılık” kelime anlamı olarak orijinalite, hayal, esinlenme ve mucitlik anlamlarını kapsamaktadır. “Yaratıcı ekonomi” ise, çağdaş ekonomik kalkınma düşüncesi içerisinde sürekli değişerek gelişen bir kavramdır. Bu kavram, konvansiyonel modellerden çok disiplinli modellere kaymayı da temsil etmektedir. Bu çoklu disiplinde ekonomi, kültür ve teknoloji temel yapıtaşlarıdır (UNCTAD, 2008: 3-4). Yaratıcı ekonominin başrol oyuncuları olarak yaratıcı endüstriler ise, yaratıcılık ve entelektüel sermayeyi birincil girdiler olarak kullanan mal ve hizmetlerin yaratım, üretim ve dağıtım döngülerinin gerçekleştirildiği endüstrilerdir. Bu endüstriler, maddi mallar veya gayri maddi entelektüel hizmetler üreten bilgi temelli aktiviteleri kapsamaktadırlar (UNCTAD, 2008:4). Ulusal ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilen metropol bölgelerde yaratıcı endüstrilere dayalı sanayi kümelerinin oluşumunun ülkenin küresel ölçekte rekabet gücü kazanması için çok önemli olduğu genel kabul görmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 35 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın