Türkiye’nin Yüksek Teknoloji İhracatı Ya Da Asiye Nasıl Kurtulur?” – Bayram Ali Eşiyok”


Dış ticarette yaşanan nitel dönüşümü ortaya koymak için, UNIDO başta olmak üzere birçok kuruluş, yüksek teknoloji içerikli ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payını ve ileri teknoloji ihracatının düzey değerini sıklıkla kullanmakta, yüksek teknolojinin artan payı imalat sanayinin ulaştığı nitel düzeyi göstermektedir. Başka bir anlatımla, son yıllarda Türkiye gibi çevre ekonomilerin ihracatında gözlenen artışa rağmen bu artış nitel bir gelişmeyi göstermemekte, ihracat ürünleri temel olarak gıda, tekstil, dokuma gibi teknoloji içeriği düşük harc-ı alem sektörlere dayanmaktadır. Bu kısa yazıda OECD ülkeleri ve seçilmiş gelişmekte olan büyük ekonomilere ilişkin ihracatın teknolojik yapısı iki gösterge (ileri teknoloji içerikli ürün ihracatının imalat sanayi içerisindeki payı ve ileri teknoloji ihracatının düzey değerleri) kullanılarak incelenecek, izleyen satırlarda ise 2013 yılı verileri göz önüne alınarak (söz konusu göstergelere göre) ülkelerin performansları sıralanacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 68
Sayfa Aralığı: 26 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın