Türkiye’ye Alman Bilim Göçü Darülfünun’da Alman Bilimciler – Aytekin Keskin


Türkler, Almanlar ile yaklaşık bin yıl önce Haçlı Seferleri sırasında ilk kez kitlesel olarak karşılaşmışlar. Anadolu’da Türkler ile karşılaşan Almanlar, yayımladıkları anıları ile Batı’da bir Türk İmgesi (İmajı) oluşumuna katkı yapmışlardır. Avrupa’da Hıristiyanlığın Katolikler ve Protestanlar olarak ikiye ayrışması sürecinde, Martin Luther (1483-1546)toplumun devindirici ötekisi olarak İslam dini ile özdeşleştirilen Türkleri seçmiş ve araçsallaştırmıştır. Alman Filozof Johann Gottfried Herder (1744- 1803) Türkler için, “Asyalı Barbarlar Türkler’in Avrupa’da ne işi var!” demiştir. K. Marx (1818-1888) ve F. Engels’e (1820-1895) göre “Bizans/ Yunan ‘Batı uygarlığı’, Osmanlı/ Türk ise ‘Doğu barbarlığı’ ile özdeş sayılmıştır.”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 56
Sayfa Aralığı: 48 - 54

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın