Tutarsız Enflasyon Hedeflemesi Ve Faiz Politikası Tartışmaları – Cem Mehmet Baydur


P ost Keynesgil açıdan merkez bankalarının faizi ve para stokunu kontrol edebilme gücü ya mevcut değildir ya da oldukça sınırlıdır. Kapitalist sistemin en önemli unsuru kapitalistler/firmalar ve onların kar, yatırım ve kaynak (tasarruf) hedefleridir. Kar hedefi dışsal bir değişken iken buna uygun olan faiz, para stoku ve fiyatlar genel düzeyi ( enflasyon) içsel değişkenlerdir. Merkez bankasının para politikası piyasalar kapitalistlere uymak zorundadır. Kapitalistlerle(firmalarla)/piyasalarla uyumsuz/tutarsız para politikaları içsel değişkenlerde ciddi dalgalanmalar yarattığı rahatlıkla iddia edilebilir. Merkez bankası politikalarının piyasalarda yaratacağı sonuçlar Bernanke’nin “Kara Kutusu”dur. Yani para politikasının sonuçları belirsizdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 53
Sayfa Aralığı: 19 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın