Uçak Üretmenin Ekonomi Politiği – Bayram Ali Eşiyok


Yerli uçak üretme tartışmalarının sürdüğü şu günlerde, bundan yaklaşık bir asır önce, henüz yeni kurulmuş Cumhuriyet’te 1925 yılında ilk uçak imalatı girişiminin gündeme geldiğini hatırlatmakla başlayalım. Başka bir deyişle, dünyada uçak çağının doğuşundan kısa bir süre sonra, Türkiye’de uçak üretimi gündeme gelir. Bu gelişme çevre ekonomiler arasında eşine az rastlanır bir başarıdır. Makalede bu başarının kısa bir dökümü yapıldıktan sonra, uçak imalatının savaş sonrası dönemdeki tasfiye süreci çözümlenmekte ve uçak üretiminde bilim ve teknolojinin önemi vurgulanarak temel uçak üreticisi ülkelere ilişkin göstergeler üzerinde durulmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 59
Sayfa Aralığı: 34 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın