Ücret Çekişli Talep, Kâr Çekişli Talebe Karşı: Kapsamlı Bir Ampirik Analiz – Cem Oyvat, Oğuz Öztunalı, Ceyhun Elgin


Bütün ekonomilerdeki ücret paylarının aynı anda eridiği bir dünyada, hem gelir eşitsizlikleri bozulur hem de tüketim yavaşlayacağı için üretimin de aşağı çekildiği bir “dibe doğru çöküş” senaryosu kendini gösterir ki şu anda böyle bir senaryo yaşıyoruz.

20. yüzyıla damgasını vurmuş ve kendinden sonra gelen birçok iktisatçıyı da etkilemiş olan Polonyalı iktisatçı Michal Kalecki, ekonomiyi aynı Marx gibi sınıf temelli okuyan ve makro ekonomik analizlerini gelirin emek ve sermaye arasındaki bölüşümünü dikkate alarak yapan bir iktisatçıdır. Kalecki sonrasında gelişen ve günümüz Post-Keynesyen büyüme teorisinin temel dayanaklarından birini oluşturan Neo-Kaleckiyen büyüme modelleri de ücretlilerin milli gelirden aldığı payın (ücret payı) talep ve büyüme üzerindeki etkilerine yoğunlaşmaktadır. Milli gelirdeki ücret payındaki artışlar toplam talebi ya da büyümeyi kimi ülkelerde olumlu, kimi ülkelerde ise olumsuz etkilemektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 135
Sayfa Aralığı: 69-73

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Cem Oyvat received his Phd in Economics from University of Massachusetts – Amherst in 2014 with dissertation titled "Essays on the Evolution of Inequality". His research interests include development economics, macroeconomics, international economics, income distribution and political economy.

Assistant Professor at Istanbul Bilgi University

University of Minnesota

Bir cevap yazın