Uluslararası Rezerv Paralar: Euro – Vural F. Savaş


Dünya ülkeleri yavaş yavaş dalgalı döviz kuruna geçerken, bazı Avrupa ülkeleri tamamen ters bir yöne yönelmeye ve kendi aralarında sabit kur sistemine geçmeye çalışmıştır. Bu çalışmalar, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET, European Economic Community–EEC) kurma amacının bir tamamlayıcısı olarak gelişmiştir. AET içinde oluşan sıkı ekonomik bağlılık, parasal alanda da beraber hareket etmeyi hem zorunlu kılıyor hem de bu bağlılığın devamı için gerekli bir koşulu oluşturuyordu. 1970’li yıllarda AET üyeleri arasında ticaretin serbestleştirilmesi, Topluluk içi ticareti önemli ölçüde artırmıştı. Bu gelişmenin devamı, ancak üyelerin paraları arasında istikrarlı bir döviz kurunun varlığı ile mümkündü. Böyle bir amaçla çıkılan yolculuk, bir süre sonra üye devletlerin kendi ulusal paralarını terk edip, “euro” adı verilen tek bir parayı benimsemeleriyle sonuçlandı. Sabit döviz kuru sistemini savunan Mundell, euronun ortaya çıkışını ve geçiş sürecindeki başarısını, Avrupa paraları arasında sabit döviz kuru oluşturulmasına bağlamıştır .

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 88 - 98

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın