Uluslararası Rezerv Paralar : Özel Çekim Hakları (Sdr) – Vural F. Savaş


İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde “dolar kıtlığı” (dollar shortage) diye adlandırılan uluslararası likidite sorununun çözümü için 1960’lı yıllarda çok sayıda öneri üretilmiştir. Bunlardan biri Maxwell Stamp’ın önerisidir. Stamp, “IMF sertifikası” çıkarılmasını ve bunların rezerv olarak kullanılmasını önermişse de ilgili çevrelerin dikkatini çekmemiştir. Üzerinde durulan bir başka öneri ise Triffin’den gelmiştir. Triffin dünyada mevcut bütün rezervlerin IMF’de toplanmasını istemiştir. Buna göre merkez bankaları altın ve döviz rezervlerini IMF’ye transfer edecek ve IMF’de bunlara dayanarak itibari (fiduciary) bir aktif yaratacaktı. Bu dönemde öne sürülen diğer öneriler de, değişik kriterlere göre yeni bir rezerv oluşturulması fikri etrafında şekilleniyordu. Ancak bu konuda kesin çözüm IMF üyesi ülkelerin üzerinde anlaştığı “Özel Çekim Hakları” (Special Drawing Rights-SDR) ile geldi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 23
Sayfa Aralığı: 22 - 32