Umut Tacirliği, Kriz Ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri Miti – Turan Subaşat


İ ktisat ve Toplum Dergisi’nin son birkaç sayısında AKP’nin yarattığı ekonomik başarı mitini değişik boyutlarıyla detaylıca incelemiştim. AKP döneminde Türkiye yüksek reel faiz politikası sayesinde 2000’li yıllarda oluşan küresel likiditeden önemli bir pay almıştır. Türkiye’ye akan dış kaynaklar bir yandan Türk Lirasını aşırı değerlendirip ihracatı baltalarken bir yandan da yapay bir ekonomik büyümeye neden olmuştur. Ancak Türkiye bu “hormonlu” büyüme politikasına rağmen aslında hiç de başarılı olamamış, sadece krizden geçen yüksek gelirli ülkelerden daha hızlı büyümüştür. Orta ve düşük gelirli ülkelerin ise gerisinde kalmıştır. Özelleştirme ve yabancılara gayrimenkul satışı politikalarıyla da desteklenen bu ekonomik sistem ne yazık ki yatırımları değil tüketimi arttırmıştır. Kendisini rekor düzeylerde cari açık ve gerçek dış borçla ifade eden böyle bir ekonomi politikasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı ve eninde sonunda çökeceği son derece açıktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 40
Sayfa Aralığı: 27 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın