Üretkenlik Krizi – Bayram Ali Eşiyok


Dünya Bankası veri tabanından hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, küresel kapitalizmde gayri safi sabit sermaye oluşumu kriz ve izleyen yılları temsil eden 2008-2015 arasında yıllık ortalama %2,33 oranında artarken, kriz öncesi 2002-2007 yılları arasında yıllık ortalama %4,87 oranında artış göstermiş. Daha uzun bir dönem göz önüne alındığında ise gayri safi sabit sermaye oluşumunun 1971-2007 yılları arasında %3,38 oranında arttığı görülecektir. Kısaca, kriz ve izleyen yıllarda sabit yatırımların artış temposu önemli ölçüde aşınmakta üretkenlik krizi gündeme gelmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 72
Sayfa Aralığı: 40 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın