Wicksell: İktisatçının İktisatçısı – Ahmet Ertuğrul


S chumpeter’ in de “Nordic Marshall” olarak sıfatlandırdığı Wicksell’in İktisat teorisi tarihi içindeki yerini ve bilim adamı karakterini göstermesi bakımından yukarıdaki iki alıntı önemlidir. Ancak bu özellikleri yanında, o bir sosyal reformcu ve ateşli bir aktivisttir. Sosyal reform konularında sosyalistlerden daha radikaldir. Ancak düşünce sistematiği sosyalist ve Marxist çizgiden çok ayrıdır. Bu ayrılık, radikal biçimde Wicksell’in Malthus yorumu ile başlamıştır. Wicksell yaşamı boyunca sosyal aktivist karakterini hep korumuştur. Wicksell ismi, bilimsel katkısından çok önce, sosyal ajitasyona uygun; doğum kontrolü, alkolizm, kadın hakları, resmi evlilik karşıtlığı gibi konulardaki konferansları ile ünlenmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 54
Sayfa Aralığı: 59 - 77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın