Yeni Bir Ekonomik Buhranın İçindeyiz – Korkut Boratav


Değerli gençler, okurlar; yayımlanma yıldönümünü kutladığımız İktisat ve Toplum’un yöneticileri, Ömer Faruk Çolak ve Fethiye Çolak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu oturum için fevkalade geniş bir tema önerilmiş. Benim çözümüm, Aydoğuş ve diğer meslektaşlarımla birlikte ev sahibi konumuna geçmek ve “Misafir umduğunu değil bulduğunu yer” özdeyişine sığınmak olacak. Ben de bu “ikramı”, bugünkü krizin kökenlerine göz atarak sunmayı deneyeceğim. Ekonomi yönetiminde yer alanları saymazsak, iktisatçılar Türkiye’nin 2018’de döviz kriziyle başlayan ve reel ekonomide bunalıma dönüşen bir süreçten geçtiğine dair görüş birliği içindedir. Ben doğrudan doğruya bu krizin bir çözümlemesine kalkışmayacağım. Bunun yerine, bugünkü kırılgan ortama nasıl gelindiğini sorgulamaya çalışacağım. Bunu, 20. yüzyılın başına, daha somut olarak 2002’ye göz atarak başlatacağım. O tarihi, dünya ekonomisinin çevresini veya bugünkü terminolojiyle yükselen piyasa ekonomilerini sarsan zincirleme bir kriz dalgasının bitimi olduğu için önemli buluyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 101
Sayfa Aralığı: 65 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1960 yılında tamamladığı Maliye Teorisi yüksek lisans eğitimi sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1964'te, aynı fakültede, iktisat doktorasını tamamladı. 1964 ile 1966 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yaptı. 1980'de Ankara Üniversitesi Senato'sunca profesörlüğe yükseltildi. 1983'te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 sayılı yasaya göre üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönen Boratav, bu okuldan 2002'de emekli oldu. Boratav, 1997 yılında TÜBA Hizmet Ödülü aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Tarih Vakfı, Korkut Boratav'a sevgi ve saygılarını sunmak üzere 14 Aralık 2005 tarihinde "70. Yaşında Korkut Boratav’a Saygı" toplantısı düzenledi. Boratav'ın araştırma alanları: Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, Gelişme İktisadı, Türkiye Ekonomisi'dir. Halkbilimci Pertev Naili Boratav'ın oğlu olan Korkut Boratav, üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın