Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma – Turan Subaşat


Dönem dönem moda olan birçok ekonomik terim gibi finansallaşma da çok kullanılan ancak, iktisatçıların tanımı ve anlamı üzerine anlaşamadıkları bir terimdir. Literatürde görülen tanımların çoğu finansallaşmanın nedenleri, sonuçları ve seçilmiş ülkelerde aldığı biçimler üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle bu tanımlar aslında, kimi ülkelerde gözlemlenen bazı gelişmeleri betimlemekten öteye geçmemektedirler. Genelleştirilebilecek bir tanımın yokluğunda yapılan tartışmalar, kavrama yüklenen ideolojik misyon nedeniyle birçok abartalı çıkarımlara yol açmaktadır. Finansallaşma hem sayıları artan finansal krizler hem de finans sektörünün reel sektör üzerinde kurduğu düşünülen egemenliği nedeniyle negatif bir algı yaratmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 82
Sayfa Aralığı: 59 - 67

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın