Yeni Kurumsal Ekonomi: Değerlendirme Yapmak Ve Geleceğe Bakmak – Oliver E. Williamson


Yeni kurumsal ekonomiye ilişkin tartışmamı, bir itiraf, bir iddia ve bir tavsiye ile birlikte sunuyorum. İtiraf, kurumlar hakkında halen çok cahil olduğumuzdur. İddia, son çeyrek yüzyıl boyunca, kurumlara ilişkin çalışmalarda muazzam gelişmeler yaşandığıdır. Tavsiye ise, birleşik bir teori bekleyişi içerisinde, çoğulculuğu kabul etmemiz gerektiğidir. Bu cehaletin en büyük sebebi kurumların karmaşık yapısıdır. Neoklasik ekonomi, kurumları dışlayıcı nitelikteydi ve bilimsel tutkudan yoksun örgüt teorileri diğer etkenler arasındaydı. Gelişme ise büyük oranda bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Karmaşık kurumları incelemek için pek çok öğretici merceğin varlığından hareketle, cehaletimizin üstesinden gelmeyi vaadeden düşünce çoğulculuktur. Kendi adıma konuşmam gerekirse, Jon Elster’in, gelişimin bu aşamasında genel teoriler yerine ağırlıklı olarak kısmi teoriler üzerinde çalışmayı savunan görüşüne katılıyorum. Ancak Lord Acton’un da atıfta bulunduğu2 ‘hatanın olağanüstü inandırıcılığı’nı dikkate alarak, koyunları keçilerden ayırmamız gerekmektedir. Bu ise, ancak her bir teori taslağı için, elde edilen verilerden çıkarılan olası çürütülebilir sonuçların geliştirilmesi ile başarılabilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 65
Sayfa Aralığı: 7 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın