Yeniden Sanayileşmek İçin: Yeniden Kalkınmacı Devlet Lütfen… – Bayram Ali Eşiyok


Günümüzde Kore başta olmak üzere diğer Asya Pasifik ülkelerinin kalkınmasını açıklamaya yönelik kullanılan merkezi kavramların başında kalkınmacı devlet (developmental state) kavramı gelmektedir. Kalkınmacı devletin kökenlerini tarihsel olarak List’in (1956) ve Gerschenkron’un (1962) çalışmalarında bulmak mümkün. List ve Gerschenkron, kıta Avrupa’sında sanayileşmede geç kalmış ülkelerin hızla sanayileşebilmeleri için devletin ve kurumların rolünü vurgulamışlardır. Gerschenkron geleneğini takip eden kalkınmacı devlet yaklaşımına göre, Kore başta olmak üzere, diğer Doğu Asya ülkeleri kalkınmacı devlet uygulamalarının en başarılı örneklerini temsil etmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 78
Sayfa Aralığı: 38 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın