Yerçekimi Yasalarının Yadsınması: Finansallaşma Ve Köpük Kapitalizmi – Erinç Yeldan


Büyük durgunluk yaygınlaşıyor. Dünya kapitalizminin merkezlerinde büyüme hızı düşerken, işsizlik yaygınlaşıyor. Amerikan ekonomisinin 2012’de ikinci çeyrek büyüme hızı yüzde 2’ye gerilerken, İngiltere negatif büyüme oranlarına sürüklenmekte ve dolayısıyla teknik anlamda daralma (resesyon) koşullarını yaşamakta. Yunanistan’da ise ekonomik daralma ile işsizlik kol kola gitmekte. İşsizlik oranının yüzde 24.4’e fırladığı Yunan ekonomisinde, kriz öncesine dönüşün ancak 2020’li yıllarda söz konusu olabileceği dillendirilmekte.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 24
Sayfa Aralığı: 21 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın