Yerel Seçimlerde Stratejik Oy Verme Ve İzmir Örneği – Tanju Tosun, Gülgün Erdoğan Tosun,Betül Aydoğan Ünal


Stratejik oy verme çalışmaları, seçmenlerin hangi koşullar altında en çok tercih ettikleri adaya ya da partiye değil, başka bir alternatife oy verdiğini araştırır. Seçmenler, düşünce zincirleri sonucunda oluşturdukları “stratejileri”ne göre oy verebilirler (Gschwend, 2007). Literatürde bu davranış, stratejik, sofistike ya da taktiksel oy verme davranışı olarak adlandırılmaktadır. Oyunu en çok tercih ettiği aday ya da parti için kullanan seçmen ise, doğrudan (sincere) seçmen olarak adlandırılmaktadır. Stratejik oy verme davranışı kuramı, sosyolojik ve psiko-sosyolojik kuramlar gibi geleneksel kuramlardan bir adım öteye giderek “neden seçmenler klasik modellerin dışında davranışlar sergiliyorlar” sorusuna anlamlı bir açıklama sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu kuram, geleneksel modellere dayanan öngörülerden sapan seçmen davranışlarına dair motivasyonları ve koşulları açıklamayı amaçlamaktadır. Stratejik oy verme çalışmaları, seçmenlerin seçim hesaplamalarında etkili olan faktörler aralığını belirlemek için seçim kurumlarını ve seçmen algısını yakından incelerler. Bu faktörler, diğer modellerin inceleme kapsamının dışında kalmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 41
Sayfa Aralığı: 43 - 51

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın