Yerel Yönetimler Ve Performans Denetimi – Nihat Falay


Merkantilist çağda devlet, temel olarak monarşik yönetimin başındakilerin ve o devrin ticari kapitalist kadroların refahı ile ilgilenmiştir. Daha sonraki çağlarda ve A. Smith’in eserlerinde devletin ve vatandaşların çıkarları arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenilmiştir. Bu liberal düşünce mirasına dayanarak batı toplumlarında devlet, piyasa ve rekabet mekanizmalarının başarısız olduğu durumlarda bireylerin ve toplumun refah kaybının olmaması ve varsa bu kaybın giderilmesi için ekonomiye müdahale etmek ile görevlendirilmiştir. Bu anlayışın ve müdahalenin uzantısı olarak J. M. Keynes’in iktisat politikası ve kamu malları teorisi ortaya çıkmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 53
Sayfa Aralığı: 63 - 69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın