Yirmi Birinci Yüzyılda Kurumsal İktisat – Geoffrey M. Hodgson


Sosyal bilimlerin pek çok alanında kurumlara ve çeşitli kurumsalcı yaklaşımlara canlanan bir ilgi söz konusudur. Önde gelen bir sosyoloji dergisi “sosyal bilimler boyunca var olan kurumsal dönüşüme” işaret etmektetir (Clemens ve Cook 1999:443-4). “Kurumsal dönüşüm”e benzer örnekler iktisadi coğrafyada (Amin 1999), siyaset biliminde (Jupille ve Caporaso 1999) ve daha pek çok yerde bulunabilir. İktisatçılar bu gelişmelerde en önde yer almaktadır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmış en çarpıcı olaylardan biri “yeni kurumsal iktisat”ın ortaya çıkışıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 64
Sayfa Aralığı: 28 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın