Yolsuzluğun Kişi Başına Gelir Büyümesi Üzerindeki Dolaysız Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması – Mehmet Uğur


Yolsuzluk, M.Ö. 4. yüzyıldan bu yana iktisatçıları, filozofları ve siyaset bilimcilerini meşgul eden kadim bir sorundur (Bardhan, 1997). Bununla birlikte, yolsuzluk ve ekonomik sonuçları üzerindeki çalışmaların sayısı 1990’lardan itibaren önemli bir atış göstermiştir. Sovyet sisteminin çöküşünden ve bunu izleyen neoliberal reform furyasından sonra, genel olarak kurumsal zayıflık ve özel olarak yolsuzluk koşulları altında, pazar ekonomisinin beklenen yararları getiremeyeceği gözlenmeye başlandı. Dolayısıyla, yolsuzluğun bürokratik atalet koşulları altında eknomik çark için bir yağlama işlevi göreceğine dair eski tez (Huntingon, 1968) sorgulanır oldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 21 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın