Yolu Aç Anlar Ne Anlatı Yor? – Kenan Mortan


Yıllar öncesiydi, baktım çalışma 1991’de yapılmış. ‘Uy – garlığı Yoğuranlar’ adıyla çıkmış. (K. Mortan, Uygar – lığı Yoğuranlar, Biar Yayını 14, Ankara 1991). Burada, Türkiye’nin 4 sektöründen 4 öncü girişimcisini-Feyzi Akkaya/taahhüt, Vasfi Diren/gıda, Sani Konukoğlu/tekstil ve Raşit Özsaruhan/demir-çelik ele almıştım. Çalışmada, farklılaşmanın ve üretim iklimini dokuyanların sırrı ortaya çıkmıştı. Rahmetli Ülge – ner hocanın deyimiyle ‘İstihsal faktörlerinde alışılmış ve yer etmiş kobiezonları yeni bir terkip gayretiyle alt üst eden ve bu suretle eskisinden ayrı bir muvazene tesisine ön ayak olan müteşebbis, Schumpeter’in izahlarıyla iktisadi analizin birdenbire ön planına geçmiş bulunuyor’. (S. Ülgener, J. A. Schumpeter, İFM, İstanbul 1951, Cilt 12, sayı 3-4, s. 7).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 24
Sayfa Aralığı: 75 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın