Yükseköğretimde Uluslararasılaşma? Üniversite Nereye Koşuyor? – Kadri Yamaç


Yükseköğretimde uluslararasılaşma üniversitenin geleneksel görevleri bağlamında hemen her zaman olumlu yaklaşılan bir olgu. Bilginin küresel ölçekte paylaşılması gereksinimi de bunu zorunlu kılıyor. Yükseköğretimde uluslararasılaşmayı akademik sistemler, kurumlar, hatta bireyler tarafından küresel akademik çevre ile rekabet için yürütülen politika ve uygulamalar olarak tanımlayabiliriz (Philip G. Altbach ve Jane Knight 2007). Buradan hareketle uluslararasılaşma iki yönde anlaşılabilecektir. Birincisi yükseköğretim kurumlarının sınır ötesi kurumlarla her tür karşılıklı değişim programları yürütmeleri, ya da ortak araştırmalar veya projelerde çalışmalarıdır. İkinci şekilde yaşanan ise iktisadi bir fenomen olup bir yandan öğrenci, hoca hareketliliği, diğer yandan program veya kurum hareketlilikleri ile yaşanan parasal tabanlı eğitim hareketleridir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 10
Sayfa Aralığı: 84 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın