Zombi İktisat -1 Sunuş – Turan Subaşat


1980’lerden itibaren ana akım (Ortodoks/liberal) iktisatçılar kendileri gibi düşünmeyen iktisatçıları “dinozor” olarak betimlemişlerdi. Özellikle 2008’de yaşanan küresel krizle birlikte liberal iktisatçılar da artık “zombi” olarak betimlenmektedir. Bu betimlemeye göre, 1980’lerden itibaren alternatif görüşlerin büyük oranda yok edilmesiyle zombileştirilen iktisat bilimi entelektüel anlamda ölüdür. İktisat biliminin artık ne iktisadi olayların anlaşılmasına ne de daha iyi bir dünyanın yaratılmasına anlamlı bir katkısı vardır. Ancak, bu onun yok olduğu anlamına gelmez. Tersine, zombi iktisatçılar aramızda dolaşmakta, diğer iktisatçıları ve sosyal bilimleri zombileştirerek yayılmaktadır (Fine 1999). Zombileştirilemeyen iktisatçılar ise sindirilmiş ve marjinalleştirilmiştir. Bu yazı dizisi iktisat biliminin zombileştirilmesinin öyküsünü örneklerle açıklamayı amaçlamaktadır. Zombi iktisadın sınırlayıcı “bilimsel” kalıpları dışına çıkılarak bir politik ekonomi hikâyesi anlatılacaktır. Bu ilk sunum yazımızda daha sonraki yazıların daha net anlaşılması adına bazı açıklamalarda bulunulacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 97
Sayfa Aralığı: 65 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın