Zombi İktisat 2 – Zombi İktisadın Temel Özellikleri (1) – Turan Subaşat


Zombi iktisat adlı yazı dizimizin geçen ay yayımlanan ilk sunuş yazısında 1980’lerden itibaren ana akım (Ortodoks/ liberal) iktisatçıların, kendileri gibi düşünmeyen iktisatçıları “dinozor” olarak betimlediklerini ve özellikle 2008’de yaşanan küresel krizle birlikte liberal iktisatçıların da artık “zombi” olarak betimlendiklerini belirtmiştim. Alternatif görüşlerin büyük oranda yok edilmesiyle zombileştirilen iktisat biliminin entelektüel anlamda ölü olduğunu, artık ne iktisadi olayların anlaşılmasına ne de daha iyi bir dünyanın yaratılmasına anlamlı bir katkısı olduğundan söz etmiştim. Bu yazıyla birlikte, zombi iktisadın en temel yaklaşımları açıklanmaya başlanacak ve ilk olarak da insan doğası üzerine yaptığı bazı varsayımlar incelenecektir. Oldukça detaylı filozofik öğeler içerdiği için bu konudaki tartışmaların detaylı bir değerlendirilmesi ileriki yazılarda yapılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 98
Sayfa Aralığı: 109 - 117

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın