Zombi İktisat 3 – Zombi İktisadın Temel Özellikleri (2) – Turan Subaşat


Yazı dizimizin geçen ay yayımlanan ikinci yazısında zombi iktisadın en temel yöntemlerinin açıklanmasına başlanmış ve ilk olarak da insan doğası üzerine yaptığı bazı varsayımlar incelenmişti. Fayda maksimizasyonu yapan rasyonel ve tam bilgili iktisadi insanın her zaman en doğru kararları verdiği varsayımından hareketle zombi iktisat; devletin ona yol göstermesine, özgürlüklerini sınırlamasına ve bazı kararları onun adına almasına ihtiyacı olmadığı sonucuna varır. Bu düşünce, zombi iktisadı bireylerin iktisadi hayatlarında maksimum derecede özgür oldukları liberal bir iktisat anlayışına götürür. Bu yazıda ise zombi iktisadın ikinci önemli özelliği olarak kısa dönem yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Kısa dönem gerçek hayatta görülmeyen ve zombi iktisatçıların hayal dünyasının bir ürünü olarak çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Kısa dönem varsayımıyla iktisadi insan yaklaşımının birleştirilmesi zombi iktisadın dünyaya bakış açısının anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bir kurgu olarak kısa dönemde yaşayan iktisadi insan yaklaşımı bizi Alice’in harikalar diyarında sanal bir gezintiye çıkarır. Bu yaklaşımı reddederek gerçekliğe geri döndüğümüzde ise kendimizi mükemmellikten uzak ama çok daha gerçekçi bir dünyada buluruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 109 - 117

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın