Zor Zamanlar ve Bakım Krizi – Nuran H. Belet


Ayrım gözetmeyen, cinsiyetten arındırılmış ve mevcut standartlara göre çeşitlenen, bütüncül bakış açısıyla kurgulanan bakım hizmetleri yaşamsal niteliktedir. Özellikle bu hizmetlerin kesişimsel eşitsizlik alanlarını da gözeten, kurumsal olarak dayanağı ve sürdürülebilirliği olan, daha fazla bakım anlamına gelen bakım ha kının savunulması, bakım krizinin çözümünün esasını oluşturmaktadır.

İktisat ve Toplum Dergisi’nin Mart sayısındaki özel bölümünün başlığı üç ay önce 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” de düşünülerek “Bakım Krizi” olarak belirlenmişti. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin zor zamanlarından birisi olan deprem felaketini yaşadık. Büyük can kayıplarının yaşanması, devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve içinden geçtiğimiz bu dönem bize bakım hakkının ne kadar önemli olduğunu olabilecek en yalın haliyle göstermekte. Çocuk ve yaşlıların bakımlarını da üstlenen kadınlar, tüm dünyada olduğu gibi afetlerin en çok etkilediği grubu temsil ediyor. Bunun temel nedeni, bakımın ve bakım hizmetlerinin tarihsel süreçlerde cinsiyetçi rollerle tanımlanış olmasıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 149
Sayfa Aralığı: 19-22

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın