2008 Krizi Sonrası Dünya Ekonomisi: Yeni Politika Arayışlarının Temelleri – A. Suut Doğruel


Çin – ABD ticaret savaşı son yıllarda iktisat ve siyaset medyasının önde gelen konuları arasında yer aldı.1 Haberlerin verilişinde ABD Başkanı Donald Trump’ın fevri davranışları ve karar verme biçimi öne çıkarıldı. Bu çekişmenin iktisadi ve siyasi sonuçlarının ciddiyeti ihmal edilmemekle birlikte temel sorun Trump’ın yönetimi ile ilişkilendirildi. Çin – ABD ticaret savaşı öncesinde de, özellikle 2008 Finansal Krizi sonrası giderek artan oranda gelişmiş ülkelerde bir tür adı konulmamış bir korumacılığın izleri gözlenmekteydi. Ne var ki başta akademik çevreler olmak üzere kriz sonrası tartışma ve değerlendirmeler finansal piyasaların iyileştirilmesi ve eski işleyişin tekrar canlandırılması üzerinde odaklandı. Kriz sonrası uygulamaya konulan politikalar da bu merkez etrafında tasarlandı. Reel kesimde ve dünya ticaretindeki gelişmeler ise ikinci plana itildi. Az sayıda iktisatçı dışında konu krizin kaynağının parasal boyutu ve para piyasalarında yapılması gereken yeniliklerle sınırlı kaldı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 110
Sayfa Aralığı: 29 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın