İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel

Kalkınma iktisatçılarından Erik Thorbecke, 1950 sonrası kalkınma doktrininin tarihi ve gelişimini incelediği kitap bölümünde...

İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme – A. Suut Doğruel

İstanbul Türkiye'nin en önemli sanayi, ticaret, eğitim ve kültür kenti olduğu tartışmasız bir olgudur....

Unutulan Sanayi – A. Suut Doğruel

Harvard Üniversitesi'nin önde gelen iktisat profesörlerinden Ricardo Hausmann, 8 Şubat 2012 tarihli Financial Times...

İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel

2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen...

2008 Krizi Sonrası Dünya Ekonomisi: Yeni Politika Arayışlarının Temelleri – A. Suut Doğruel

Çin - ABD ticaret savaşı son yıllarda iktisat ve siyaset medyasının önde gelen konuları...

A. Suut Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşemizde bu ay, Prof. Dr. A. Suut...

İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel (İTD 9)

1.Giriş İstanbul Türkiye’nin en önemli sanayi, ticaret, eğitim ve kültür kenti olduğu tartışmasız bir...