A. Suut Doğruel

A. Suut Doğruel lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. 1981-1988 yılları arasında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalıştı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’ne geçti. 1996 yılında profesör olan A. Suut Doğruel, 2004 – 2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü, 2019 yılında ise bölümden emekli oldu. Halen Türkiye Ekonomi Kurumu’nda yönetim kurulu üyesi ve genel yazman olarak görev yapmaktadır. Profesör Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler (1987), Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler (1990), Ford Foundation Ortadoğu Araştırma (1991) ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu En Başarılı Bilim İnsanı (2019) ödüllerini ve NATO Araştırma Desteği’ni (1995) almıştır. Ayrıca, 1991-1992 yıllarında ABD’de Central Michigan Üniversitesi’nde Fulbright Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma alanları ekonomik büyüme ve kalkınma, bölgesel ekonomi, gelişmekte olan ülkeler makroekonomisi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye iktisat tarihidir. İlgili alanlardaki kitap bölümleri ve makalelerine ek olarak çalışmaları arasında ortak yazarı olduğu Türkiye’de Ekonomik Büyüme Yapısal Dönüşüm ve Kriz (1990), Osmanlı’dan Günümüze TEKEL (2000), Türkiye’de Enflasyonun Tarihi (2006), Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış (2008) ve Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü (2018) yer almaktadır.

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

Yükselen Korumacılık ve Çok Kutuplu Ortamda Dünya Ekonomisi – Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel

Sorunları yaratan ortamı görüyorlar, ancak sorunları eskiye özlemi dile getiren bir yaklaşımla ele almaya...

İstikrar Programlarının Politik İktisadı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel kriz ortamının yarattığı belirsizlikler ve güçlü bir şekilde entegre olmuş küresel üretimdeki arz...

Küresel Ekonomideki Gelişmeler Altında Mekânsal İktisat Tartışmalarına Dönüş – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

2008 Finansal Krizi ise küresel ekonominin kendi dinamiklerinden doğan içsel bir şoktu ve son...

Türkiye’de Yeniden Yüksek Enflasyon: Bu “Déjà vu” Olmalı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel sorunların yanı sıra, Türkiye’de ülke içi politikaların enflasyon yaratma gücü çok yüksek. Kur...

Türkiye’nin Yüzyıllık Enflasyon Tarihine Kısa Bir Bakış – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

1980 sonrası dönemi yetişkin bir birey olarak yaşayanlar “enflasyon canavarı” ifadesini çok iyi hatırlarlar....

İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel

Kalkınma iktisatçılarından Erik Thorbecke, 1950 sonrası kalkınma doktrininin tarihi ve gelişimini incelediği kitap bölümünde...

İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme – A. Suut Doğruel

İstanbul Türkiye'nin en önemli sanayi, ticaret, eğitim ve kültür kenti olduğu tartışmasız bir olgudur....

Unutulan Sanayi – A. Suut Doğruel

Harvard Üniversitesi'nin önde gelen iktisat profesörlerinden Ricardo Hausmann, 8 Şubat 2012 tarihli Financial Times...

İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel

2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen...

2008 Krizi Sonrası Dünya Ekonomisi: Yeni Politika Arayışlarının Temelleri – A. Suut Doğruel

Çin - ABD ticaret savaşı son yıllarda iktisat ve siyaset medyasının önde gelen konuları...

A. Suut Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşemizde bu ay, Prof. Dr. A. Suut...

İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel (İTD 9)

1.Giriş İstanbul Türkiye’nin en önemli sanayi, ticaret, eğitim ve kültür kenti olduğu tartışmasız bir...