Akademisyenlerden Khk Öyküleri – Fikret Şenses


Güneydoğu illerimizde haftalar boyu süren çatışmalı dönem ortamında 11 Ocak 2016 tarihinde Barış için Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisi kamuoyuna açıklandı. Bu bildiriyi imzaladıkları için 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işten çıkarılan, işten atılma tehdidi altında istifa eden ve emekli olanların toplam sayısı 16 Haziran 2018 tarihi itibariyle, 424’ü devlet, 74’ü ise vakıf üniversitelerinden olmak üzere 498’e ulaştı. Bu sayının çok önemli bir bölümünü (386), 378’i devletten, 8’i ise vakıf üniversitelerinden olmak üzere KHK ile kamu görevinden ihraç edilenler oluşturdu. Vakıf üniversitelerinden çıkarılanların toplam içindeki görece küçük payı bu üniversitelerde çalışan bazı imzacıların sözleşmeleri sona erdirilerek ya da yenilenmeyerek işten çıkarılmış olmalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Toplam sayı (498) içinde çoğu doktora öğrencisi olmak üzere meslek yaşamlarının en başındaki 157 araştırma görevlisi, 119 yardımcı doçent, 64 doçent ve 91 profesör yer aldı.1 Çok büyük bir bölümü İstanbul’daki üniversitelerde görev yapmış olan imzacılara yönelik olarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ağır ceza mahkemelerinde davalar açıldı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 94
Sayfa Aralığı: 100 - 103

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Fikret Şenses Samsun Maarif Koleji mezunudur. Devlet bursuyla gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesi İktisat Bölümünden şeref derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını Lancaster Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Londra Ekonomi Okulu'ndan doktora derecesini almıştır. Doktora Eğitimi sırasında çalışmaya başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Ekonomik Araştırma Uzmanı ve Ekonomist olarak hizmet verdikten sonra, 1980 yılında ayrılan Fikret Şenses, Merkez Bankası yıllarında yarı zamanlı olarak yürüttüğü Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümündeki öğretim üyeliği görevini 1980 yılından itibaren tam zamanlı olarak sürdürmektedir. Fikret Şenses bu süre zarfında Harvard Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü ve Columbia Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Fikret Şenses uluslararası yayınlarına binaen 1989-2004 yılları arasında ODTÜ ve TÜBA tarafından çeşitli defalarca ödüllendirilmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik, yayın kurulu üyelikleri ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Yılın Eğitimcisi ,iki kez, ve Eğitimde Üstün Başarı Ödüllerine layık görülmüştür. Eylül 2005'ten başlayarak, Üniversiteler Arası Kurul kontenjanından atandığı, YÖK üyeliğini yürüten Fikret Şenses, Ekim 2005'te Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Yükseköğretim alanında oluşturulan müzakere heyetine YÖK tarafından seçilmiştir. YÖK'ün Şubat 2007'de yayınladığı "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" adlı raporu hazırlayanlardan biri olan Şenses Eylül 2009'da görev süresinin dolması nedeniyle YÖK üyeliğinden ayrıldı. Fikret Şenses bunlara ek olarak Aralık 2004'ten başlayarak TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi kapsamında İktisat Grup Yürütücüsü olarak görev yapmış, proje kapsamında hazırlanan çalışmalar Şenses'in editörlüğünde "İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023" adıyla kitaplaştırılmış ve TÜBA tarafından Eylül 2007'de yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın