Akılcı Davranış (Rasyonalite) – Vural Fuat Savaş


Geleneksel iktisat teorisinin ve özellikle neoklasik iktisat teorisinin, kişisel çıkar veya görünmez el kavramı yanında en az onun kadar önemli kavramlarından biri de “akılcı davranış” (rasyonalite) kavramıdır. Buna göre bireyler, ekonomik yaşamda daima “akılcı” davranır ve akıl (mantık) kurallarını gözetir. Aşağıda görüleceği üzere, kişisel çıkar ve akılcı davranış kavramları birbirinden o kadar ayrılmaz kavramlardır ki, birçok yazar iki kavramı bir ve aynı kavramlar olarak ele alır. Son çeyrek yüzyıla gelinceye kadar, yalnız mikroiktisat teorisinde kullanılan rasyonalite kavramı, “rasyonel beklentiler teorisi”nin ortaya çıkışıyla birlikte, makroiktisat teorisinde de kullanılmaya, daha doğru bir deyimle, tartışılmaya başlanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 4
Sayfa Aralığı: 20 - 28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın