Vural Fuat Savaş

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Vural Fuat Savaş Anısına

Vural Fuat Savaş’la Anımsadıklarım  Ercan Eren Vural Hoca’nın ismini zannediyorum ilk defa 1970’li yılların...

Doğumun Yüzüncü Yıl Dönümü – Vural Fuat Savaş (İTD 103)

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günüdür. Üzerinden yüzyıl yani bir asır geçmiş! Bu...

Görünmez El – Vural Fuat Savaş

ktisat, çağımızın ekonomik sorunlarını açıklamada ve çözmede, büyük ölçüde yetersiz kalmıştır. Görünmez el, rasyonel...

Akılcı Davranış (Rasyonalite) – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin ve özellikle neoklasik iktisat teorisinin, kişisel çıkar veya görünmez el kavramı...

Tam Rekabet – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin temel varsayımlarından biri “tam rekabet” varsayımıdır. Tam rekabet varsayımı, iktisadın diğer...

Denge – Vural Fuat Savaş

Günümüzde iktisat ve iktisat öğrencisi iki demir kafesin içine hapsedilmiştir. Bunlardan biri “Marshall'cı çapraz”,...

İktisat Ve Matematik – Vural Fuat Savaş

Ünlü iktisatçı Frank Hahn, emekli olup üniversiteden ayrılırken genç iktisatçılara, “iktisatta matematik” tartışmasından tıpkı...

Zamansız İktisat – Vural Fuat Savaş

Hayali kavramları yanında, günümüz iktisatının gerçek dünya ile ilgisiz kalmasının bir başka önemli nedeni...

İktisat Ve İdeoloji – Vural Fuat Savaş

İktisat, bir sosyal bilimdir. Bugün benimsenmiş bulunan yaygın düşünceye göre temel amacı, insanların ekonomik...

Finans Piyasalarının İşleyişi – Vural Fuat Savaş

Finans piyasalarının işleyişi konusunda iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan biri ve en yaygın...

Aksiyomlar Ve Teoriler – Vural Fuat Savaş

Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) ile Finansal İstikrarsızlık Teorisi'ni (FİT) ana hatları ile incelemiş ve...

Uluslararası Rezerv Sorunu – Vural Fuat Savaş

Günümüzün uluslararası ekonomik ve kısmen de politik yönden önem taşıyan konularından biri “aşırı rezerv”...

Merkez Bankasını Yeniden Düşünmek – Vural Fuat Savaş

Merkez Bankaları ekonomik kriz dönemlerinin “günah keçileri”dir. Bir taraftan krizi önceden göremedikleri için, diğer...

Frıedman’ın “Sanki” (As If) Yaklaşımı – Vural Fuat Savaş

İ kinci Dünya Ekonomik Krizi (2007-) sadece dünya ekonomisinin istikrarını bozmakla kalmamış, ayni zamanda...

İstiklal Savaşı’nın Finansmanı – Vural Fuat Savaş

İ stiklal Savaşı bu ülkenin, Cumhuriyet'in temel direğidir. Bu savaş kazanılmamış olsaydı ne bu...

Doğumun Yüzüncü Yıldönümü – Vural Fuat Savaş

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğum günüdür. Üzerinden yüzyıl yani bir asır geçmiş! Bu...

Vural Fuat Savaş – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi'nin danışma kurulunda da yer alan duayen...

İstiklal Savaşı’nın Finansmanı – Vural Fuat Savaş (İTD 77)

Giriş İstiklal Savaşı bu ülkenin, Cumhuriyet’in temel direğidir. Bu savaş kazanılmamış olsaydı ne bu...