Murat Çokgezen

1966’da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1996’da Marmara Üniversitesi’nden doktorasını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları iktisadın girişimcilik, rekabet ve eğitim gibi alanlarında yoğunlaşan Murat Çokgezen’in daha önce Liberte Yayınları’ndan yayınlanmış popüler yazılarını topladığı Homoekonomikus isimli bir kitabı bulunmaktadır. Popüler alandaki çalışmlarına ek olarak, çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaları da mevcuttur.

Millî Otomobil İle Kalkınma: Malezya Örneğinden Çıkartılacak Dersler – Murat Çokgezen

Gelişmiş ülkelerin kalkınma hikâyelerinde otomotiv endüstrisinin önemli bir yeri vardır. Ford'a referans vermeyen bir...

Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası – Murat Çokgezen

Endonezya Güneydoğu Asya'da, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında 13 binden fazla ada üzerinde...